VISSION AND MISSION

The OVS เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ากว่า 5,000 บริษัท ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ อาทิเช่น บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ โรงแรมฯลฯ เราเป็นเจ้าของแบรนด์ OVS และตัวแทนจำหน่ายแบรน์ด์สินค้าชั้นนำ เช่น Hikvision ,Dahua , AVIGILON พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายครอบคลุม พื้นที่ประเทศไทย

VISION

เราแตกต่างจากบริษัทอื่น OVS = OVER STANDARD” ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจัดจำหน่ายสินค้า และให้บริการ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คือต้องดีกว่า มาตรฐานทั่วไป เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่า กับลูกค้าให้มากที่สุด

MISSION

วัตถุประสงค์หลักของเรา คือการช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค่า และช่วยลดความ เสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อชีวิตและสถานที่ทรัพย์สิน และเพิ่มการรักษา ความปลอดภัย โดยการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงมาเพื่อใช้เป็นผู้ช่วยดูแล และตรวจตราภายใต้ความต้องการของลูกค้า

แนะนำสินค้า

ระบบลงเวลาด้วยใบหน้า Fingerscan FaceScan

ระบบ Face Scan OVS

บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า และระบบควบคุมประตู เพื่อการเข้าออกประตู

เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อม จ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ OVS PLUS

เครื่อง Finger Scan OVS

บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า และระบบควบคุมประตู เพื่อการเข้าออกประตู

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV System

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV System

บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า และระบบควบคุมประตู เพื่อการเข้าออกประตู

เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อม จ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ OVS PLUS

เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อม จ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ OVS PLUS

บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า และระบบควบคุมประตู เพื่อการเข้าออกประตู

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น

ผลงานของเรา

ลูกค้าของ OVS