ระบบไม้กั้นทางเข้าออกและบริหารลานจอดรถ

CARPARK SYSTEM

บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ Barrier Gate สำหรับการตรวจการเข้าออกพื้นที่่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกหมู่บ้าน ทางเข้าออกลานจอดรถต่างๆ พร้อมด้วยโปรแกรมคำนวณค่าจอดรถอัตโนมัติ

– ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกล (Easy Pass)

– ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบบอ่านป้ายทะเบียน LPR (License Plate Recognition)

– ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร (Touch & Go)